0

გოდერძის უღელტეხილი

გოდერძის უღელტეხილის გადავლა. როგორც წესი არსად არ გამოიყენება და თუ გამოიყენება რენდომ შემთხვევებში

რა ქენი გადაიარე გოდერძის უღელტეხილი? ვერა, ვერ გადავიარე ამის დედაშევეცი.