0

კიტრიპარია

არაფრად ჩასაგდები ადამიანი, ზავიძენია, პონტი.. ა.შ

აბაშიძეზე ვიყავი კაფეში და მაიონეზიანი ცეზარი მომიტანეს, ძალიან კიტრიპარია ადგილია