0

წაკუზულზე ალალია

ფრაზა რომელიც ითქმის გადაკუზული ძმაკაცისთვის პანჩურის ამორტყმის შემდეგ და უკრძალავს მას აბაროტი აგიღოს.

რაშვები შე ყლეო?!წაკუზულზე ალალია გიუშ