1

ა.ჯ.პ

აბრევიატურა, რომელიც განიმარტება, როგორც "აჯვი პატრონს". იგი ნერვებზე დაჯმის ერთ ერთ ძირითად ფორმად ითვლება. არსებობს ამ აბრევიატურის სახესხვაობაც, მაგალითად : ა.ჯ.პ.ს.დ.ს.ქ, რომლის
ზუსტი განმარტება ისტორიამ ვერ შემოგვინახა. არსებობს აგრეთვე სრული ფორმის ალტერნატივაც : აჯვი პატრონს ყოველ ამ დროს, რომელიც მთქმელის ლექსიკასთან ერთად მის რითმის და ჟღერადობის შეგრძნებაზე უსვამს ხაზს.

-ბიჭებო 20 ლარი ხომ არ გექნებათ ხვალამდე?
-აბა ახლა ა.ჯ.პ