0

დაიჭი

ეს ზმნა გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ ერთი ადამიანი მეორეს რაიმე მისთვის არასასურველი მოქმედების გაკეთებას შესთავაზებს

-დღეს საგულაოდ მივდივარ და ფხიზელი ვიჩითები დამითმე რა შენი მარკა
-დაიჭი