0

ჩემისა

ანუ ეგ *ლე. ( თუმცა კონკრეტული განმარტება არ მოიძებნება ) ძირითადად მოიხსენიებენ მეგობრებს, ახლობლებს, თანატოლებს

გელა როგორა ეგ ჩემისა?