0

გაწურვა

ადამიანის ძალიან მაგრად დამცირება (დაჯმა)

"გუშინ ლევანა მაგრად გაიწურა"

0

გაწურვა

როდესაც 20 ან მეტი ლარი გიდევს ბილეთზე, ყოველ 5 წუთში ერთხელ ამოწმებ flashscore-ს და იგებ..

“აუ გუშინ ღამე შენ ძმობას ვფიცავარ 9 კუში იმენა გავწურე 630 ლარი მოვიგე”

0

გაწურვა

როდესაც რაღაცა გინდა ძალიან რომ მოხდეს და გულშემატკივრობ მოვლენების შენთვის სასარგებლოდ განვითარებას.

-ძმობას გაფიცებ კიდე ნაპოლის იქს დვას აწურინებ?

-შენ უეჭველი ვაჟიკოს და თეოს დაშორებას აწურინებ რო მერე დააპერეხვატო ხო?

0

გაწურვა

კარტის “გაჩითვა”, კარტის გახსნა.

-გამაწურინე აბა

0

გაწურვა

კარგი კარტის აღების პერსპექტივა.

ერთს გაგიწურავ რა?!