1

დეგრადიული

იგივე დეგრადირებელი. ასახავს დამახინჯებულ და გადაგვარებულ ადამიანს ,,სვეწილა" საზოგადოებაში.

,,ეს ჩემზე ამბობს ეს დეგრადიული?"