0

დედა წაეტყნა

გამოიყენება იგივე მნიშვნელობით რაც დედა მოეტყნა

აუ ნახე ამას რა მოუვიდა იმენა დედა წაეტყნა