1

ბლანჟეანი ტიპი

ძლიერი სქესის წარმომადგენლები, რომლებმაც გაბედეს და საქართველოში ბლანჟე მოუშვეს. მიუხედავად ორიენტაციისა, აღიქმებიან მეტრაკეებად და ქართველობის წამრთმელად.

- კაცურად, იმ ბლანჟეან ტიპს შეხედე, ტო.
- ერთი მაგის მეტრაკე დედაც მოვტყან, სტალინი წამოაყენა ფეხზე ახლა...