0

ყლისწუწნია

ეგზომ ნაბოზარი ადამიანი , ყველაფრის მკადრებელი

შენ , შე ყლისწუწნია ნაბოზარო