0

ეხლა

ქართული ანბანის ასოებისგან შექმნილი 4 ასოიანი სიტყვა რომელიც არაფერს არ ნიშნავს

..........