0

მალე ჩავდივარ

ეს სიტყვა გამოიყენება ტრანსპორტში(მეტროში,ავტობუსში და მიკროავტობუსში) როდესაც ერთი პიროვნება მიმართავს მეორეს და საპასუხოთ იღებს ზემოთ მოხსენიებულ ფრაზას

-დაბრძანდით ქალბატონო
-არა მადლობა მალე ჩავდივარ