0

გონკებშია

გარკვეული იდეით შეპყრობილი და ნერვული აშლილობის მიჯნაზე მყოფი ადამიანის გამართლება.

- DAE MOVKVDE ME UPATRONOD MISGAN OXERI!
- ლაშა რა გემართება?
- აცადე გონკებშია