0

მოჭიმავ?

როცა ბიძაშენს სკოლაში მიყავხარ და ტროტუარზე სასიამოვნო გარეგნობის გოგოს დაინახავს.

ნახე რა ჯანმრთელია, მოჭიმავ?