0

ზედ მი*მული მამამისია

მამასა და შვილს შორის არსებული ფიზიკური მსგავსების გამომხატველი, შედარებით უცენზურო ფორმა.
ტერმინს ძირითადად იყენებს 40 წელს გადაცილებული საზოგადოების ჯგუფი, მეგობრის ან ნათესავის შვილის მიმართ.

-ეს გურამას ბიჭი არაა?
-ხო ეგა.
-ჰეჰ, ზედ მი*მული მამამისია