0

დოინჯი

წელზე შემოდებული ხელები ისე, რომ იდაყვები განზეა გაწეული.

-ეს ნახე, მთელი დღეა არაფერი გაუკეთებია და დოინჯ შემოყრილი დგას!
-ჰო, ეგ მაგარი ყლეა.