0

სიაფანტი

რეალობასთან და სიმართლესთან განქორწინებული, ფანტაზიის მეგობარი, ტყუილთან შენობით მოსაუბრე, თუ არ გჯერა დავიგინები სუბიექტი.

_ რა ქენი ჩამოგიტანა მოსაწევი გიომ ?
_ არა რა ჩამომიტანა მაგის სიაფანტი პრშვც.