0

აჰამ

თანხმობის ერთგვარი ფორმა

"აჰამ" არის თანხმობის ფორმა, რომელიც გარემოებების მიხედვით დატვირთვას იცვლის. მაგ:

V1
- ხო გოგო მოკლედ საშინელი დღე იყო
-აჰამ
V2
- აუ დამღალე უკვე
- აჰამ :))))