ორი ჭიქა ბენზინი - განმარტებები - ბიძერი
1

ორი ჭიქა ბენზინი

ბენზინის ის რაოდენობა, რაზეც ე.წ. მალალიტრაშკა მანქანას შეუძლია იაროს

ორ ჭიქა ბენზინს ჩაასხამ, მთელი კვირა იმოძრავებ ქალაქში