0

შენ ვისზე ამბობ

ეს სიტყვა გამოიყენება მაშინ,როდესაც ერთი სუბიექტი მეორეს საუბრისას აჯვამს და ჩადენილ
ყლეობებს ახსენებს,მეორე სუბიექტი კი მოსაუბრეს ახსენებს, რომ ამ უკანასკნელსაც არანაკლები ყლეობები აქვს განაკეთები და ამიტომ მასზე დაცინვის უფლება არ აქვს

- რა სირი ხარ ბიჭო საფულე როგორ დაკარგე
- შენ ვისზე ამბობ შე ყლეო 2ჯერ მოგპარეს მობილური