0

გოჭივით

სიტყვა ძირითადად გამოიყენება სექსუალურ კონტექსტში. ატარებს შედარების ფუნქციას

# ხოა გოჭივით
# კია გოჭივით
# ვტყანი გოჭივით