0

რგოლში დადება

ძირითადად გამოიყენება პირველ პირში: „დაგადებ რგოლში“. წარმოადგენს გინების ალტერნატიულ ვარიანტს და აქვს გადატანითი მნიშვნელობა. ასე წარმოადგენს მუქარის მსუბუქ ფორმას.

-შემეშვი, თორე დაგადებ რგოლში