0

ჩაგბურჯღნი

სითბოს გამომხატველი სიტყვაა, როდესაც გინდა ადამიანი შემოგეჭყლიტოს

-ჩემო კუსუნა ეხლა ჩაგბურჯღნი