0

აძღრენება

ხშირ შემთვევაში ხასიათის გაფუჭება, ცუდ ხასიათზე დაყენება,გაბრაზება

კარგ ხასიათზე ვარ ნუ ამაძღრენებ,კაი შეეშვი მაგარი აძღრენებულია