0

შენც მოგტყნავ და შენს შვილსაცო

სავარაუდოდ 21-ე საუკუნის ამერიკელი კარნივორ-პედო-მტრედოფილი მელიის პირიდან გამოსული შემაშინებელი მუქარა საწყალი პატიოსანი ჩაჯმული ჩიტის მიმართულებით. ჩიტუნას ორი არჩევანი აქვს - ან 1 შვილი უნდა აჭამოს კიშკა გახსნილ ყლე მელას, ან მთელ ოჯახს ჯერ მოტყნავს და მერე შეჭამს ეს განდონი. სამწუხაროდ ამ საშინელი სცენის მთავარ ფრაზას ქართველი ცინგლიანი ბიჭოებიც გახარებულები ხმარობენ გაანალიზების გარეშე.

-ჩიტო ჩიტო ჩიორაო
-რაო ბატონო მელაო?
-ერთი ბარტყი გადმომიგდე თორემ შენც მოგტყნავ და შენ შვილსაცო!
-აჰა თეიმურაზიკო წაიღე და ერთი კვირა მოთრეული არ გნახო!