0

ხუილი

ეწოდება ახლობელი ადამიანების წრეში, ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ, დიდძალ მოლხენას

1.წამოდი ვიხუილოთ
2.გუშინ მაგარი ვიხუილეთ
3.ხომარ წაგვეხუილა
4.ხუილს კაცი არ მოუკლავს, წამო ერთიც დავლიოთ