0

აბა დაყაჭე

დაყრის (განაწილების) ინოვაციური მოთხოვნა

-აუ "სემიჩკა" ვის აქ?
-მე
-ვაა, აბა დაყაჭე