0

მიყვარს შეჩემა მიყვარს

წინადადება რომელიც მიმართულია ძმაკაცის მიმარათ და გამოხატავს გოგოს მიმართ ძლიერ სიყვარულს. ხშირ შემთხვევაში იხმარება როდესაც პირი რომელიც ამ წინადადებას ამბობს მთვრალია

მიყვარს შეჩემა

0

მიყვარს შეჩემა მიყვარს

პედოფილიზმის ერთ-ერთი გამომსახველი სიტყვა ხშირ შემთხვევაში სიყვარულს აწერენ.

-კაი შეჩემა შეხედე ბავშვია
-მიყვარს შეჩემა მიყვარს