0

გაყლებოროტებული

გამოხატავს სულიერ მდგომარეობას, რომელიც შეიძლება გარკვეულ არაადექვატურ ქმედებაში გადაიზარდოს, იშვათად მას ახასიათებს ქრონიკულ ფორმაში გადასვლა. გამომწვევი მიზეზი შეიძლება გახდეს ნებისმერი წარუმატებლობა ცხოვრებაში , ძირითადად როცა დროის მცირე მონაკვეთში რამოდენმე წარუმატებელი ეპიზოდს აქვს ადგილი.

რაც შეყვარებულმა დაადო სულ გაყლებოროტებული დადის !