0

ჯაკუზის გამორეცხვა

ამ ფორმას ხშირად შევხვდებით მუქარის სახით როდესაც მაზიანზე მიდის თამაში და თავდაჯერებული ადამიანი მეორეს ეუბნება ჯაკუზს გამოგირეცხავ, მაგრამ თამაშის ბოლოს საწინააღმდეგოდ ხდება ყველაფერი.(ჯაკუზის გამორეცხვა იგივეა რაც ჯაკუზში ჩატყვნა)

ჯაკუზი გამოგირეცხოოო ?