2

წყალს გისხამენ?

საკმაოდ საინტერესო და რეალობასთან შეუსაბამო კითხვა მაღალი ადამიანის მიმართ,რომლის მიხედვითაც პიროვნებას რწყავენ.სწორედ ამიტომ გაიზარდა ამხელა

-რაიყო რამსიმაღლე ხარ.წყალს გისხამენ?