0

გათვალული ხარ

ძირითადად ყველში ან რძის პროდუქტებში მოხვედრილი თმის გამო გამოწვეული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მოგონილი მარტივი გზა. იყენებენ ვაჭრები.

- თქვენს ყველში თმა ვიპოვე
- გათვალული ხარ.