0

მაგი დისტრიბუციაშია

სიტყვა აღნიშნავს რომ პიროვნება რომელიც მუშაობს დისტრიბუციაში აქვს ფული ასევე შესაძლებელია 5-10 დღით სესხება და მეგობრების წრეში ხინკლის ჭამა.

უბანი
-ხინკალი ქეც კაია
-უთხარი ვალერას მერე მაგი დიტრიბუციაშია