0

მუ*ტელი

მეგობარი გოგო რომელთანაც სექსუალურად გახსნილი ურთიერთობა გაქვთ. Girfriend ის კნინობითი ფორმა. ძირითადად ამ სიტყვას იყენებენ საძმაკაცოში სამარიაჟოდ

- სად იყავი შეჩემა?
- ჩემ მუ*ტელთან
- ვაა სააღოლ შეუსრულე?
- იასნა ტოო