0

ბაბასილი

ზენორმულად ძლიერი პლანი/მარიხუანა, 1 ნაფაზიც რომ საკმარისია "ტრაკზე დასვას"

ეგეთი ბაბასილები მარტო გალში იზრდება ძმაო

0

ბაბასილი

გამოიყენება განსხვავებული სასმისის მიმართ და ნიშნავს რთულად დასალევს.

ეს ჭინჭილა ბაბასილი დასალევია.

0

ბაბასილი

კარგი, ძალიან კარგი, უთესლესი,

ნახე რა ბაბასილი მანქანაა