0

ლეზგინკა

ცეკვა რომელიც უნდა იცოდეს ყველამ ახალგაზრდამ ქორწილში რომ გაშალონ ხელი
აზერების საყვარელი ცეკვა

დიჯეი მიდი ერთი ლეზგინკა გაუშვი რა

0

ლეზგინკა

ეპილეფსიის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ვლინდება ცეკვის სახით და ძირითადად ემართებათ ქორწილებში ახალგაზრდა ბიჭებს.
სიმპტომები: ხელების და ფეხების არარიტმული მოძრაობა, თავის ქიცინი, მხრების თამაში.

ძმა ლეზგინკა ჩართე რა, ცოტა ხასიათზე მოვიდეთ ბიჭები.