0

ხიე

ხიე იგივეა რაც = დალიე, გაიყნოსე, მოწიე, მიიღე.
და კიდევ უამრავი განმარტება აქვს

-ერთი მახევინე რა ჩემი ძმა