0

დღლუნწ

ბგერა, წარმოქმნილი წყლის გუბეში უკანალით მოჯდომისას.

.