ისედაც შკაფის თავზე მძინავს - განმარტებები - ბიძერი