0

ბოქსი ხო არაა!?

გამოიყენება იმ შემთხვევაში როცა პირს არ სურს რაიმეს გაკეთება მაგრამ ამისდა მიუხედავად მაინც უწევს ამ ფრაზის გამოყენებით ის ცდილობს თავის ირგვლივ მყოფი ხალხი დაარწმუნოს რომ ის საქმე რაც მას ამჟამად ავალია არარი აუცილებელი რომ გაკეთდეს

რა მეორეც შეჩემა ბოქსი ხო არაა!?