0

რა შავქვად გინდა

მთქმელი ხაზს უსვამს რაიმე ნივთნივთს უფუნქციურობას

-ახალი კარადა მინდა
- რა შავქვად გინდა ახალი კარადა