0

გასულიჩა

გასულის და ბაბულიკის ერთგვარი კომბინაცია, რომელსაც თანამედროვე საქართველოში ხშირად ვნახავთ

-ბეჟანა იმენა გასულიჩაა