0

მახე

ილუზია რომელიც გაფიქრებს რომ ეკრანზე პატარა წვრილი ლაქაა

.