0

გადაიღე,ცხელია.

ტყუილი, რომელიც გამოიყენება სუფრაზე,რათა დაგვიანებულ სტუმარს იმედის ბოლო ნაპერწკალიც არ ჩაუქვრეს.

მიდი, გადაიღე, ცხელია.