0

ამძორება

აღნიშნავს უსაქმურობას, არაფრის კეთებას, ერთ ადგილას დებას.

"წამო სადმე დაჩაზე წავიდეთ და ამძორებას მივაწვეთ"
"რატომ მძორდები?"