0

აფსუს

ძირითადად ამ სიტყვას ვზროსლები იყენებენ, როდესაც თავიანთ წარსულს მისტირიან.

აფსუს რა ბიჭი ვიყავი...