0

ჯაბას ნათლული

ხელშეუხებლობის დაუწერელი გარანტი რიგ შემთხვევებში, ზოგჯერ - დაცვის უკიდურესი ფორმა 90-ანი წლების თბილისსა და აღმოსავლეთ საქართველოში. როგორც წესი, ჯაბას ნათლულობა ამოღებულ იარაღს უკან ჩაგადებინებდა, მოქნეულ დანას ჰაერში გააშეშებდა, ან, ნაპრიაგში გადასულ ბაზარს დროებით ასპაკოინებდა.

# . ჯაბას ნათლული ვარ, ძმაო,
# იმას არ დაარტყათ, - ჯაბას ნათლულია.