0

აბა ხერხემალს ხელი ჩააყოლე

გამოიყენება კამათის დროს, როცა პიროვნება ცდილობს დაპირისპირებულ მხარეს ზრდილობინაი ფორმით დაუსვას ბიოლოგიური შეკითხვა, რათა დაადგინოს მისი ფიზიკური კონდიცია

შენ ვაბშე რეებს ბაზრობ ბრატ აბა ხერხემალს ხელი ჩააყოლე