1

დემოკრატია

როგორც ძია ჩერჩილი იტყოდა:დემოკრატია ყველაზე საშინელი ფორმაა მმართველობის, მაგრამ უკეთესი არ არსებობს.

ამ მოსასზრებას 100% ით ვიზიარებ.